Strona z ograniczeniem wiekowym

Strona zawiera materiały reklamowe dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

The website contains advertising materials regarding alcoholic beverages intended only for adults.

Zaplanuj wizytę

W zakres prac produkcyjnych wchodzi stworzenie scenariusza, na podstawie którego, po akceptacji Zamawiającego, zrealizowana zostanie ostateczna wersja 2. części filmu promocyjnego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie scenariusza całego materiału filmowego, obejmującego edycję istniejącego materiału filmowego (część 1. filmu) oraz stworzenie nowego materiału (część 2. filmu)
 2. Podstawowe założenia, będące wytycznymi przy tworzeniu scenariusza oraz wyceny prac, to:
  1. 2. część filmu stanowić będzie integralną część istniejącego materiału filmowego, prezentowanego obecnie w Muzeum Polskiej Wódki na trasie zwiedzania 
  2. Wymagane są prace montażowe na istniejącym materiale filmowym w celu uspójnienia całości nowego materiału tj. 1. i 2. części łącznie.
  3. Film powinien stanowić oryginalną sekwencję scen, która w sposób kreatywny łączyć się będzie z filmem już nakręconym
  4. Czas trwania nowego materiału filmowego nie może przekroczyć 1 min 30 sek. 
  5. Czas trwania całości materiału (część 1. i 2.) – maks.8 min.
  6. Koncepcja scenariusza powinna być spójna z polityką MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI 
  7. Zainteresowanym MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI w odpowiedzi na maila udostępni link do CZĘŚCI 1. filmu oraz Kodeks Postępowania Marketingowego.
 3. Termin realizacji:
  1. Termin składania scenariuszy wraz z ofertą cenową oraz propozycją producenta, reżysera, scenarzysty i operatora obrazu: 21.11.2022
  2. Preprodukcja:  listopad/grudzień 2022
  3. Okres zdjęciowy: grudzień/styczeń 2022
  4. Postprodukcja/kolaudacja: styczeń/luty 2022
 4. Sposób weryfikacji i kryteria oceny składanych ofert:
  1. Kompleksowa obsługa prac wchodzących w zakres zapytania – waga 45 pkt
  2. Cena – cena netto za wykonanie opisanych w zestawieniu detalicznym prac wraz z marżą wykonawcy – waga 30 pkt, wg podziału jak niżej:
   1. 30 pkt otrzyma oferent, który przedstawi cenę równą budżetowi zlecenia lub niższą
   2. 20 pkt otrzyma oferent, który przedstawi cenę do 10% wyższa do założonego budżetu
  3. Termin realizacji – waga 25 pkt. Liczba punktów w ramach kryterium terminu zostanie przyznana wg następnej formuły:
   1. 25 pkt otrzyma oferent, który wykona prace do 31 stycznia 2023 r.
   2. 15 pkt otrzyma oferent, który wykona prace do 28 lutego 2023 r.

Firmy zainteresowane złożeniem oferty oraz podjęciem współpracy, prosimy o przesyłanie ofert na adresy: mariusz.dampc@pvm.pl oraz agnieszka.rynecka@pvm.pl 

 

Zakończyliśmy poszukiwania wykonawcy zaplanowanych prac nad nowym materiałem filmowym.

 Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem.

Dokumenty dotyczące postepowania dostępne dla zainteresowanych w Muzeum Polskiej Wódki lub pod mailem: mariusz.dampc@pvm.pl