Strona z ograniczeniem wiekowym

Strona zawiera materiały reklamowe dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

The website contains advertising materials regarding alcoholic beverages intended only for adults.

Zaplanuj wizytę
W związku z zaplanowanym remontem jednego z lokali gastronomicznych, poszukujemy wykonawcy prac remontowych.

Wszystkie prace wykonywane będą na podstawie projektu wykonawczego, który dostępny jest do wglądu dla firm-oferentów w Muzeum Polskiej Wódki lub drogą mailową po kontakcie w tej sprawie, wraz ze szczegółami zakresu prac remontowych, również budżetem przedsięwzięcia.

1. Ogólny zakres prac obejmuje m.in.

 • demontaż obecnych stałych elementów wnętrza
 • prace remontowe w zakresie instalacji c.o. i malowania
 • instalacja neonów oraz punktów świetlnych
 • wykonanie mebli na zamówienie
 • zakup mebli
 • instalacja mebli i sprzętu
 • przekazanie gotowego wnętrza do użytku.
 • Prace obejmują również wywóz wszystkich zdemontowanych elementów dotychczasowego wnętrza, gruzu oraz ich utylizację.

2. Sposób weryfikacji i kryteria oceny składanych ofert:

A. Kompleksowa obsługa prac wchodzących w zakres zapytania – waga 35 pkt

B. Cena – cena netto za wykonanie opisanych w zestawieniu detalicznym prac wraz z marżą wykonawcy – waga 25 pkt, wg podziału jak niżej:

 • 25 pkt otrzyma oferent, który przedstawi cenę równą budżetowi zlecenia lub niższą
 • 15 pkt otrzyma oferent, który przedstawi cenę do 10% wyższa do założonego budżetu

C. Zabezpieczenie gwarancyjne: waga 20 pkt

 • gwarancja dobrego wykonania () – gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa;
 • gwarancja odpowiedzialności za wady () – gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa

D. Termin realizacji – waga 20 pkt. Liczba punktów w ramach kryterium terminu zostanie przyznana wg następnej formuły:

10 pkt otrzyma oferent, który wykona prace do 30 kwietnia 2022 r.
5 pkt otrzyma oferent, który wykona prace do 15 maja 2022 r.
3. Firmy zainteresowane złożeniem oferty oraz podjęciem współpracy w zakresie prac remontowych, prosimy o przesyłanie ofert na adres agnieszka.rynecka@pvm.pl.

Na oferty czekamy do dnia 18 lutego 2022 r.

Wybór Wykonawcy ogłoszony zostanie 21 lutego 2022 r.

Termin rozpoczęcia prac – koniec lutego/początek marca 2022.

Zakończyliśmy poszukiwania wykonawcy zaplanowanych prac remontowych w jednym z naszych lokali.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem.

Dokumenty dotyczące postepowania dostępne dla zainteresowanych w Muzeum Polskiej Wódki lub pod mailem: agnieszka.rynecka@pvm.pl