Strona z ograniczeniem wiekowym

Strona zawiera materiały reklamowe dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

The website contains advertising materials regarding alcoholic beverages intended only for adults.

Plan your visit

Files to download

Statut Fundacji Polska Wódka

Download file

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020

Download file

Sprawozdanie finansowe za okres od 1-07-2020 do 30-06-2021

Download file

Sprawozdanie zarządu z działalności fundacji polska wódka w roku obrotowym obejmującym okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Download file