fbpx Skip to content

O Nas

Muzeum Polskiej Wódki to jedyne takie miejsce na świecie. Mieści się w zabytkowym budynku Zakładu Rektyfikacji na terenie Centrum Praskiego Koneser. Na przełomie XIX i XX w., na powierzchni 50 tys. m², pomiędzy ulicą Ząbkowską, Nieporęcką, Białostocką i Markowską, wznosił się kompleks neogotyckich budynków, tworzących Warszawską Wytwórnia Wódek „Koneser”. To tutaj rozlewano takie flagowe marki polskich wódek takie jak Luksusowa i Wyborowa.

Polska Wódka to bardzo ważny element polskiej kultury, który od wieków towarzyszy Polakom podczas celebracji ważnych chwil. To także jeden z nieodłącznych, znanych na całym świecie, atrybutów polskości. 

Celem powstania Muzeum Polskiej Wódki jest prezentacja historii, tradycji i miejsca Polskiej Wódki w dzisiejszym świecie. To także dbałość o podkreślenie ogromnego znaczenia sektora przemysłu gorzelniczego, o podtrzymanie charakterystycznego sposobu produkcji, a co za tym idzie – jakości samego produktu. To także budowanie szerokiej świadomości wartości i znaczenia marki Polska Wódka wśród polskich i zagranicznych odbiorców.

Zdając sobie sprawę z rangi tematu, porównując w skali światowej podobne nam miejsca, do stworzenia Muzeum Polskiej Wódki zatrudniliśmy najlepszych. Autorem stałej ekspozycji jest pracownia architektoniczna Nizio Design International, a logotyp i identyfikację wizualną przygotował artysta-plastyk – Andrzej Pągowski.

Wciąż się zmieniamy w odpowiedzi na potrzeby naszych Gości. Dostępność wnętrz oraz treści wystawy jest dla nas priorytetem –  zwiedzanie wystawy dostępne jest w 7 językach.

Ponadto Przewodnicy przeszkoleni są z obsługi Gości niepełnosprawnych, a wszystkie pomieszczenia wyposażone są w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

Inicjatywie Muzeum patronuje Stowarzyszenie Polska Wódka. 

misja i wizja

Polska Wódka jest nie tylko naszym dobrem i dziedzictwem narodowym oraz jednym z nieodłącznych atrybutów polskości na świecie. To również bardzo ważny element polskiej kultury, który od wieków towarzyszy Polakom podczas celebracji ważnych chwil. Celem powstania Muzeum Polskiej Wódki jest stworzenie przestrzeni, w której w jednym miejscu zaprezentujemy jej wyjątkową historię. W atrakcyjny i nowoczesny sposób przybliżymy zwiedzającym proces jej powstawania, surowce, z których jest produkowana i wreszcie walory smakowe.

Na zwiedzającego po przekroczeniu progu Muzeum Polskiej Wódki czekać będą interaktywne ekspozycje, prezentacje i projekcje, opowiadające historię rozwoju technologii wytwarzania wódki na przestrzeni wieków, a także wiele informacji i ciekawostek związanych z jej wpływem na kształtowanie się polskiej kultury oraz międzynarodową renomą Polskiej Wódki.

Wiedza merytoryczna to jednak nie wszystko. Możliwość degustacji Polskich Wódek w specjalnie zaadaptowanej przestrzeni gastronomiczno-usługowej będzie stanowić doskonałe uzupełnienie tego, czego zwiedzający dowiedział się podczas wizyty w Muzeum.

Inicjatywie Muzeum patronuje Stowarzyszenie Polska Wódka. Autorem stałej ekspozycji jest pracownia architektoniczna Nizio Design International, a logotyp i identyfikację wizualną przygotował artysta-plastyk – Andrzej Pągowski

budynek

Muzeum Polskiej Wódki znajduje się w zabytkowym budynku Zakładu Rektyfikacji na terenie Centrum Praskiego Koneser. Nie jest to lokalizacja przypadkowa. Niegdyś, na powierzchni 50 tys. m², pomiędzy ulicą Ząbkowską, Nieporęcką, Białostocką i Markowską, wznosił się kompleks neogotyckich budynków, w których mieściła się Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”. To właśnie tutaj rozlewano takie flagowe marki polskich wódek, jak Luksusowa i Wyborowa.

Obecnie, teren Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” jest z sukcesem rewitalizowany i już wkrótce stanie się niezwykle klimatycznym i ważnym punktem na kulturalno-biznesowej mapie Warszawy. Miejscem, w którym wielowiekowa tradycja Polskiej Wódki spotka się ze współczesnością, i które będzie stanowić nowoczesną, autentyczną wizytówkę Warszawy.

wystawy

Główna ekspozycja Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku Zakładu Rektyfikacji, czyli miejscu, w którym wódka zyskuje swój niepowtarzalnych charakter i krystalicznie czysty smak. Zwiedzający odkryją lokalną tradycję produkcji i przekonają się o światowej renomie, jaką zyskała Polska Wódka.

Odwiedzający mają okazję poznać wirtualną pracownię średniowiecznego alchemika, rozgościć się w szlacheckim dworze i zobaczyć miejsce pracy gorzelnika. Dowiedzą się również, jaką funkcję pełniła wódka w wielkiej polityce czy wreszcie odkryją tajniki pracy barmana „od kuchni”.

Goście na zakończenie wizyty w Muzeum mogą nabyć upominki związane z działalnością Muzeum, a przede wszystkim najlepsze polskie wódki. Sympatyków degustacji powita również stylowa restauracja. Odwiedzający, bogaci w wiedzę i umiejętności zdobyte w Muzeum, z pewnością jeszcze bardziej docenią wszystkie walory prawdziwej Polskiej Wódki.

Fundacja Polska wódka

Fundacja Polska Wódka została ustanowiona przez AGROS HOLDING S.A. aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20-10-2015 r. Rep. A nr 15337, i wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593987.

Celem Fundacji jest działalność oświatowa i kulturalna, spośród której prowadzenie Muzeum Polskiej Wódki jest celem podstawowym. Ponadto działalność Fundacji to promowanie tradycji oraz kultury polskiego przemysłu alkoholowego, a w szczególności tradycji i kultury odpowiedzialnego spożywania alkoholu; oraz chronienie i promocja chronionego oznaczenia geograficznego – Polska Wódka / Polish Vodka. Więcej informacji o celach i działaniach znajduje się w statucie Fundacji Polskiej Wódki, który można znaleźć w plikach do pobrania poniżej.